måndag 9 november 2009

FNs kritik av Sverige ingen överraskning

FNs råd för mänskliga rättigheter har kallat Sverige till en granskning. Man är kritisk på en rad punkter:

Vi är dåliga på att klara ut våld mot kvinnor, asylsökande barn och vuxna får inte hälsovård och utbildning, vi har en lönediskriminering pga kön, hatbrotten ökar och förövarna döms inte, personer med funktionshinder diskrimineras på arbetsmarknaden och med otillgänglighet, vi diskriminerar romer och samer.

Ingen munter läsning, men desto bättre att kritiken yttras. Det borde förhoppningsvis leda till att åtgärderna mot dessa brister prioriteras högre.

En del kommer säkert att anföra att FN borde rikta blickarna där det är riktigt jävligt, att vi ändå har det rätt så bra på de flesta områden.

Men jag tror inte att det är romer, papperslösa och personer med funktionshinder som i första hand uttalar sig på det sättet...

SvD, Aftonbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar